Inicia sessió

Introduïu en el seu compte

Nom d'usuari *
Contrasenya *
Recordar

Normatives

Sociedat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

l academia

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears

logo sccot

 

NORMATIVA PER A LA CONCESIÓ D’AUSPICIS PER PART DE LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

 

1. Consideracions generals

L’auspici representa el nivell de suport més alt que pot donar la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, i es refereix als caso s en què la Societat aut oritza la utilització del seu nom, acrònim i/o logotip a fi d’expressar el suport a una activitat formativa de la qual la SCCOT no té cap re sponsabilitat científica, fi nancera o substantiva. La Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia ofereix el seu auspici a cursos, jornades o reunions científiques que afavoreixi n la formació continuada en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica. Aquest auspici pretén se r un reconeixement del curs i una marca de qualitat del mateix.


2.Objectiu de l'esd eveniment sota auspici

L’objectiu principal del curs, jornada o reunió científica ha de ser la formació continuada dels assistents en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia o matèries afins a l'especialitat, així com fomentar una activitat educativa de qualitat i sense contingut comercial.


3. Criteris necessaris per a l'auspici

  1. Almenys el Director de l'esdeveniment i un 20% dels ponents han de ser membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
  2. S’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud com a mínim un programa preliminar on consti els temes i els ponents, amb la finalitat d’ésser avaluat per la junta directiva.
  3. No es donarà auspici a esdeveniments de contingut purament comercial, entenent-se aquells esdeveniments finançats exclusivament per una sola casa comercial.
  4. L’àmbit del curs ha de ser Catalunya, malgrat que estigui dirigit a un públic espanyol o internacional.
  5. La concessió de l’auspici és limitat en el temps i únicament pel curs avaluat, i no implica gaudir de l’auspici indefinidament en cas de repetició periòdica del mateix curs. En aquest cas, l'auspici haurà de renovar-se periòdicament en cada edició del curs.
  6. L'auspici no pot atorgar-se a persones , organitzacions, activitats permanents o activitats canviants en el temps.


4. Forma i termini de sol-licitud

S’haurà de presentar una carta de sol·licitud per correu electrònic al Secretari de la Societat, especificant: • Títol del curs / jornada / reunió científica • Dates de realització • Durada de l’esdeveniment • Director del curs • Patrocini • Si el curs ofereix crèdits de formació Mèdica Continuada (CME) o equivalents • Programa Preliminar La sol·licitud s’haurà de presentar almenys un mes abans de la celebració de l’esdeveniment.


5. Concessió de l'auspici

Les sol·licituds rebudes seran avaluades per la j unta directiva en la junta ordinària mensual de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. La resolució de la junta serà comunicada al director de l'esdeveniment mitjan çant correu electrònic per part del President o del Secretari de la Societat.


Barcelona, abril 2012