Contacte
Congrés Actual
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Congrés SCCOT

Benvolgudes / ts

Enguany el 34è congrés celebrat a Girona ha estat un èxit tant pel que fa a la participació, (el de major nombre d’inscrits dels darreres 5 anys), com per la qualitat científica de les sessions. Per tant, felicito des d’aquí als comitès organitzador, científic i als diferents ponents. Agraeixo a la indústria i proveïdors el seu suport i també a la secretaria tècnica Torres Pardo per tal que tot funcionés correctament.

Ara ja ens hem posat a treballar en el següent congrés que serà el 35è, i es celebrarà a Terrassa els dies 18 i 19 de maig de 2023.

Si bé es cert que durant el curs acadèmic es fan les sessions ordinàries, les de formació continuada i les dels diferents grups d’estudi a l’Acadèmia, el congrés és la nostra festa major, és un lloc de trobada per difondre i compartir coneixement, per conrear l’amistat entre els socis i la resta d’assistents.

El programa del 35è congrés manté el format bàsic amb dues taules rodones, sessions de comunicacions orals, de cartells científics, les taules d'exposició de tesis doctorals, de premis i beques. També hi haurà la sessió de formació continuada el dijous al matí i reunions dels diferents grups d’estudi. El programa serà científicament molt interessant, farà que la reunió anual de la Societat sigui enriquidora i molt útil per a tots nosaltres. Per acabar el divendres a la tarda hi haurà l’assemblea anual ordinària.

Agraeixo la feina del comitè organitzador del congrés, i el científic per l’atractiu programa que van preparant.

Com als darrers congressos, es farà simultàniament el congrés de la Societat d’Infermeria Catalana en COT amb activitats conjuntes.

Cal dir també, que comptarem amb representats de les societats Valenciana (SOTOCAV) i la Balear (ABCOT)

Us animo per tant a participar activament a la reunió científica més important de la nostra Societat.

Salutacions cordials
Congrés SCCOT

Congrés Actual Congressos Anteriors