Contacte

Activitats Extraacadèmiques

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Ciencias básicas en el pie y tobillo
Del 3 de novembre de 2023 al 2 de novembre de 2024 - On line

Més informació: https://aware.doctor/

Update in anterior approach for total hip replacament
Barcelona, 19 i 20 de setembre de 2024

TECHNICAL SECRETARY
Great Spider Management.
For inscriptions, email to gsm@gsmce.es


Formació

Activitats de la societat Activitats extraacadèmiques Historic d'Activitats Beques i premis Formació continuada Memòries