Contacte

Presentació president SCCOT període 2021-2023

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Joan Minguell Monyart

Benvolgudes / ts,

En primer lloc, vull agrair la confiança que m’heu donat per tal de poder gestionar la nostra societat amb la resta de la Junta directiva fins al maig de 2023.

L’inici de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia data del mes de març del 1931 amb el nom de “Sociedad catalana de cirurgía ortopèdica”,per tant ja té més de 90 anys. L’objectiu de la seva constitució era “cultivar el progrés científic de les qüestions referents a l’especialitat; procurar mantenir les millors relacions entre els professionals que exerceixin aquesta branca de la medicina i les societats similars......”. Avui els objectius segueixen sent els mateixos amb alguns matisos tal i com podem veure a l ‘article segon dels nostres estatus. “Agrupació d’especialistes i llicenciats interessats en la COT, per tal de contribuir a la millora científica dels seus associats, promoure el desenvolupamentd’aquesta àrea de coneixement, assessorat els diferents organismes públics i privats que ho sol·licitin, potenciar l’ampliació d’estudis de l’especialitat, col·laborar amb les universitats per al desenvolupament científic i tècnic i fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals”

Fa més d’un any que no ens hem pogut trobar presencialment, però això no ha impedit que seguíssim amb l’activitat acadèmica i congressual. La darrera sessió de formació continuada i l’ordinària presencial, va ser el dia 27 de febrer de 2020, les del mes de març, abril i maig es van suspendre.. però vàrem reaccionar ràpid i el 30 d’abril fèiem el primer webinar: Experiències organitzatives de serveis de COT en la pandèmia COVID, va ser un èxit, després varen seguir: Tractament de les fractures de fèmur proximal en època COVID el 14 abril i el 28 de maig vàrem fer la reunió general de socis de forma virtual. El mes de juny repreníem les sessions de formació i les ordinàries que fins ara han estat amb format telemàtic, el 18 de febrer d’enguany el webinar de cooperació internacional, també el XXXIIIè congrés que hem fet el mes de juny juntament amb el d’infermeria ha estat telemàtic, ha tingut una alta participació, tant com qualsevol altre. Fa uns dies heu rebut al vostre correu l’enllaç amb un pasword per poder entrar a la plataforma del congrés. Hem d’agrair a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques el suport per tirar-lo endavant, sense la seva ajuda no hagués estat possible.

Si el primer webinar va ser un èxit, també ho han estat la resta. Us proposem seguir en aquest format. Això no vol dir que no tornem quan es pugui a les reunions presencials a l’Acadèmia, però de ben segur que d’aquí en endavant, les diferents reunions seran mixtes i algunes només en format virtual, aquest ha vingut per quedar-se. Hem d’aprofitar les noves tecnologies que ens permeten la participació dels professionals de tot el territori. Durant aquest any l’assistència a les sessions en format telemàtic ha estat major que les presencials, i la participació que al començament potser era tímida, també ha augmentat. Ens hi estem acostumant.

La formació continuada és bàsica, ofereix als especialistes en formació una base teòrica comuna, seguirem amb el format de l’aprenentatge basat en problemes per regions anatòmiques el segon dijous de cada mes, i es completarà com ja fem des de fa anys amb diferents beques per a cursos. També reprendrem el curs per a residents basat en al 4DHealth / centre de simulació d’Igualada, que són aquelles aptituds dels professionals que permeten interactuar amb fluïdesa amb els pacients, les seves famílies i amb la resta de professionals de l’equip sanitari. El curs va ser molt ben valorat pels residents que hi van participar a les dues edicions anteriors.

També hem considerat la possibilitat que els residents que vulguin, puguin fer una estada d’una setmana en un dels nostres hospitals comarcals, per tal de conèixer, veure i viure l’activitat en aquests centres alguns cops geogràficament allunyats.

Tenim uns comptes sanejats, però els ingressos l’any 2020 varen ser inferiors a les despeses, malgrat tot, ha estat possible tornar a donar beques i premis, però amb un nombre inferior. Procurarem el 2022 per tal d’impulsar la recerca i la innovació tornar a dedicar-hi l’import que vàrem donar el 2019 si la situació econòmica ho permet.

Hem modificat la vocalia de la revista ara serà de comunicació, inclourà a més de la revista, la pàgina web i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook), i hem creat una nova vocalia, la de col·laboració internacional.

També cal esmentar les reunions que han fet amb la plataforma de l’Acadèmia els diferents grups de treball;Amics del genoll, Club del maluc, Grup de Peu i Turmell a qui agraïm des d’aquí la seva participació activa al congrés. Desitjo que també hi trobin el seu lloc els grups de raquis, mà, espatlla, ortopèdia infantil i les diferents àrees d’interès que en un futur pugin sortir com la de traumatologia.

Ja per acabar dir-vos que m’honora molt assumir la presidència aquests dos anys, ho faig amb il·lusió, amb ganes de servir, per tant em poso a la vostra disposició. Dono les gràcies a les juntes anteriors per la bona feina feta, i a la nova junta per acompanyar-me en aquest viatge.

Salutacions cordials

Francesc Pallisó Folch

Societat

Carta de presentació Junta directiva Juntes anteriors Estatuts i Normatives Fer-se soci