Contacte

Detall de l'activitat

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Calendari de les sessions ordinàries del Curs 2023/2024
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Del 21 de setembre de 2023 al 20 de juny de 2024

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 21 de setembre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 8
Trencament de l'insert de ceràmica per malposició en artroplàstia total de maluc
Presentador:
Hospital de Sant Rafael: Cap de Servei: Miquel Pons
Ponents:
Dr. Miguel Tirado
Dr/Dra. Montserrat Castillo
Dr/Dra. Mónica Corrales Rodríguez
Discussor:
Dr. Francesc Anglés Crespo. Hospital Mútua Terrassa
Fractura peri-implant de fèmur associada a bifosfonats
Presentador:
Fundació Assistencial Mútua de Terrassa Cap de Servei: Francesc Anglès
Ponents:
Dra. Maria Surroca Espelt
Dr/Dra. Pablo Castillon Bernal
Discussora:
Dra. Anna Carreras Castañer. Hospital Clínic
Complicacions arran d'una fractura pertrocantèrica
Presentador:
Hospital de Viladecans: Cap de Servei: Xavier Piqueres
Ponents:
Dr. Ignasi Manent
Dr/Dra. Xavier Piqueres Garcia
Discussor:
Dr. Alfred de Albert
Fractura-luxació transescafolunar de diagnòstic tardà
Presentador:
Consorci Sanitari Alt Penedés - Garraf: Cap de Servei: Llorenç Mateo
Ponents:
Dr. Gonzalo Millán
Dr. Anton Cartranyà
Dr. Guillermo Cuadros
Dra. Alícia Gargantilla
Dr/Dra. Alba Romero Carles
Dr/Dra. Albert Barrera Sancho
Discussor:
Dr. Alexandre Berenguer Sanchez
Dijous, 26 d'octubre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 23 de novembre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 14 de desembre de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 3
Dijous, 18 de gener de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 9
Dijous, 22 de febrer de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 8
Dijous, 21 de març de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 8
Dijous, 25 d'abril de 2024 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Presentació de comunicacions > Can Caralleu - Sala 10
Dijous, 20 de juny de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
Presentació de comunicacions