Contacte

Programa de Formació Continuada

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Programa de Formació Continuada 2019-2023 (Gener 2019-Desembre 2023)

 

GENERALITATS

 1. Epidemiologia clínica en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Medicina basada en l'evidència (Cochrane). Estadística. Instruments de mesura de resultats en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
 2. Tractament del dolor en les patologies de l'aparell locomotor.
 3. Evidència de les infiltracions intraarticulars, condroprotectors.
 4. Fisiopatologia òssia. L’os com a sistema. Fases de la consolidació de les fractures. Pseudoartrosi. Biologia dels empelts, substituts ossis.
 5. Estat actual del banc d’os. Tècniques de conservació. Substituts ossis. Teixits criopreservats.
 6. Tractament de les fractures i complicacions. Tractament no quirúrgic. Mitjans de tracció-suspensió, validesa actual. Guixos funcionals. Principis bàsics dels mateixos.
 7. Tractament quirúrgic de les fractures. Principis bàsics. Complicacions. Evolució dels conceptes de l’osteosíntesi.
 8. Biomaterials en COT i Traumatologia. Tribologia (fricció, desgast, lubricació). Concepte d'elasticitat, deformitat, resistència. Deformitat lineal o volumètrica. Mòdul de Young.
 9. Fisiopatologia del cartílag articular. La unitat osteocondral. Tractament lesions condrals (reparació, reconstrucció, regeneració).
 10. Fisiopatologia del cartílag fisari. Traumatismes en el cartílag de creixement. Fractures en el nen.
 11. Artrosis. Artropatia neuropàtica, hemofílica.
 12. Artropatia inflamatòria: Artritis Reumatoide, Artritis crònica Juvenil, Lupus eritematós sistèmic, espondiloartropaties seronegatives, artropaties cristalines.
 13. Fisiopatologia muscular. Síndrome compartimental: agut, crònic.
 14. Fisiopatologia i reparació dels tendons. Anatomia, histologia, biomecànica. Tendinitis. Entesitis.
 15. Politraumatitzat i polifracturat. Concepte. Indicacions i prioritats en la seva assistència. Control danys.
 16. Síndrome aixafament, embòlia grassa i embòlia gasosa.
 17. Fractures obertes. Classificació. Estat actual del seu tractament. Complicacions. Criteris amputació. Aplicació de les escales pel salvament de l'extremitat (MESS, PSI, LSI or NISSSA).
 18. Amputacions, reimplants, pròtesis-ortesis.
 19. Fractures periimplants, interimplants. Classificació, tractament, prevenció.
 20. Teràpies regeneratives en ortopèdia. Enginyeria tissular (tendons, cartílag, os, nervis).
 21. Transfusió sanguínia. Hemorràgia, hemostàsia, coagulació i tromboembòlia en cirurgia ortopèdica.
 22. Planificació en COT: 3D, Navegació, guies de tall. Esta actual i evidència.
 23. Dismetria de les extremitats inferiors. Trastorns rotacionals de les extremitats inferiors.
 24. Metabolisme ossi. Patologia òssia metabòlica (Raquitisme, osteomalàcia, osteoporosi, osteodistròfia renal, osteopaties endocrines) Part I (HH).
 25. Metabolisme ossi. Patologia òssia metabòlica (Raquitisme, osteomalàcia, osteoporosi, osteodistròfia renal, osteopaties endocrines) Part II.
 26. Concepte de displàsia òssia. Possibilitats de tractament de les displàsies òssies.
 27. Altres patologies òssies: Defectes funció osteoclàstica (osteopetrosi, Paget). Neurofribromtosi.
 28. Patologia òssia per alteració col·làgena i teixits tous: Marfan, Ehlers-Danlos.
 29. Alteracions òssies d’origen isquèmic. Osteonecrosis, Necrosi epifisial. Infart ossi. Osteocondritis dissecant. Osteocondromatosi
 30. Traumatismes cranials.
 31. Infeccions òssies- osteomielitis i artritis sèptic.. Etiopatogenia, diagnòstic i tractament.
 32. Infeccions protètiques agudes. Mesures prevenció preQ: estat nutrional, clorhexidina, apòsits ferides. Factors de risc i tractament.
 33. Infeccions protètiques cròniques. Diagnòstic i tractament.
 34. Infeccions per micobacteris i gèrmens atípics. Estat actual. Tractament.
 35. Tumors ossis: Generalitats. Tumors ossis benignes. Lesions pseudotumorals.
 36. Tumors ossis malignes. Orientació diagnòstica i terapèutica.
 37. Tumors de parts toves Classificació i tractament.
 38. Malaltia metastàtica.
 39. Principis bàsics del tractament de les seqüeles en l’aparell locomotor de les lesions del Sistema Nerviós Central.
 40. Tractament de la patologia osteoarticular en paràlisi cerebral.
 41. Fisiopatologia i principis bàsics de les lesions del Sistema Nerviós Perifèric. Lesions traumàtiques, compressió nervis perifèrics al colze i canell. Tractament, paper EMG.
 42. Recerca i disseny d’estudis en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Publicació d’articles. Com redactar un article científic. Comunicacions.

PATOLOGIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

 1. Principals abordatges quirúrgics del raquis
 2. Columna cervical. Lesions traumàtiques.
 3. Mielopatia cervical.
 4. Fractures del raquis toracolumbar.
 5. Estenosi de canal lumbar. Radiculàlgies. Hèrnies discals.
 6. Espondilosi i espondilolistesi.
 7. Deformitat vertebral. Escoliosi de l'adolescent. Cifosi.
 8. Espondilodiscitis. Lesions inflamatòries del raquis.


PATOLOGIA DE L'EXTREMITAT SUPERIOR

 1. Espatlla: anatomia, biomecànica, principals abordatges quirúrgics, exploració física.
 2. Exploracions complementàries en l'espatlla, colze i canell: RM, Ecografia, TC.
 3. Fractures i luxacions de la clavícula. Fractures d’escàpula i glenoides.
 4. Fractures de l’epífisi proximal de l’húmer. Luxacions glenohumerals.
 5. Artroscòpia d'espatlla: principis bàsics, indicacions.
 6. Inestabilitats de l’espatlla.
 7. Patologia del manegot dels rotadors de l’espatlla. Conflicte subacromial.
 8. Tractament patologia no traumàtica glenohumeral: artrosis, AR, necrosi avascular. Artroplàsties glenohumerals, osteotomies proximals, artrodesi. Indicacions, tipus artroplàsties.
 9. Lesions del plexe braquial. Paràlisi braquial obstètrica. Seqüeles paralítiques de les lesions del N. Circumflex.
 10. Seqüeles paralítiques de les lesions del nervi mitjà. Cirurgia pal•liativa.
 11. Seqüeles paralítiques de les lesions dels nervis radial i cubital. Cirurgia pal•liativa.
 12. Fractures de la diàfisi humeral. Pseudoartrosi.
 13. Colze: anatomia, biomecànica, principals abordatges quirúrgics, exploració física.
 14. Artroscòpia colze i canell: principis bàsics, indicacions.
 15. Fractures i luxacions del colze. Inestabilitat aguda i crònica del colze. Rigidesa del colze.
 16. Artroplàsties parcials i totals de colze, tipus i indicacions. Epicondilàlgies.
 17. Fractures diafisials d’avantbraç. Fractures de l’epífisi distal de radi i cúbit. Abordatges quirúrgics.
 18. Fractures i luxacions del carp. Inestabilitats carpianes.
 19. Fractures del metacarpians i falanges. La mà catastròfica.
 20. Artroplàsties de la trapeci-metacarpiana. Malaltia de Dupuytren.
 21. Malaltia de Kienböck. Malaltia de De Quervain. Dit en molla.
 22. La mà reumàtica. Deformitats a nivell del canell i de les metacarpofalàngiques. Deformitats del dits. Tractament de les deformitats en boutonnière i en coll de cigne. Artroplasties.
 23. Lesions agudes dels tendons de la mà. Indicacions quirúrgiques.
 24. Fractures de l'extremitat superior en els nens: supracondíles, difisials, radi distal.
 25. Malformacions congènites de la mà.


PATOLOGIA DE L'EXTREMITAT INFERIOR

 1. Maluc: anatomia, biomecànica, principals abordatges quirúrgics, exploració física.
 2. Exploracions complementàries en el maluc, genoll, turmell: RM, Ecografia, TC.
 3. Artroscòpia de maluc: principis bàsics, indicacions.
 4. Fractures de l’anell pelvià.
 5. Fractures i luxacions de la regió acetabular.
 6. Fractures de l’extremitat proximal del fèmur.
 7. Luxació congènita de maluc. Diagnòstic. Tractament conservador i tractament quirúrgic.
 8. Malaltia de Perthes. Epifisiolisi de maluc.
 9. Necrosi avascular del cap femoral. Osteotomies i artroplasties del maluc.
 10. Complicacions en la cirurgia protèsica de maluc. Classificació de les pèrdues òssies en el maluc. Recanvi protèsic.
 11. Fractura diafisaria de fèmur. Fractura de l’extremitat distal del fèmur.
 12. Fractures de ròtula. Fractures de l’epífisi proximal de la tíbia.
 13. Artroscòpia de genoll: principis bàsics, indicacions. Lesions meniscals.
 14. Lesions lligamentoses del genoll. Inestabilitat crònica del genoll.
 15. Rigidesa del genoll. Indicacions del tractament quirúrgic.
 16. Necrosi del còndil femoral intern. Osteotomies i artroplasties de genoll.
 17. Complicacions en la cirurgia protèsica de genoll. Classificació de les pèrdues òssies en el genoll. Recanvi protèsic.
 18. Patologia fémoro-patelar. Patologia de l’aparell extensor. Tractament mèdic, rehabilitador i quirúrgic.
 19. Fractures diafisials de la cama. Fractura bimal·leolars. Lesions lligamentoses del turmell.
 20. Fractures de l’astràgal i del calcani: Tipus, mitjans de diagnòstic. Tractament.
 21. Fractures del tars, metatars i falanges.
 22. Tractament de les seqüeles de les fractures del turmell i peu. Artròdesi. Artroplàsties de turmell. Paper de l'artroscòpia.
 23. Deformitats adquirides del peu. Hallux valgus. Hallux rígidus. Deformitats dels dits. Metatarsàlgies.
 24. Peu pla valg estàtic del nen, adolescent, adult. Indicacions de tractament.
 25. Peu bot. Peu buit (cavus). Indicacions de tractament.

Formació

Activitats de la societat Activitats extraacadèmiques Historic d'Activitats Beques i premis Formació continuada Memòries