Contacte

Registre Català de recerca en COT

Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Registre Català de Rcerca en COT

Des de la vocalia de recerca e innovació volem impulsar la creació del Registre Català de Recerca en COT.

Aquest vol ser el nexe i punt de trobada dels grups de recerca del nostre país, per tal d’unir esforços, sumant forces i creant sinèrgies.

El desenvolupament d’aquest registre ens ha de permetre potenciar la realització d’estudis multicèntrics, crear vincles de col·laboració dels grups de recerca i hospitals, rendibilitzant al màxim el desenvolupament i coordinació dels diferents estudis.

Què és el RCRCOT?

Es una base de dades informàtica amb tots els estudis (en curs) en COT que s'estan realitzant a Catalunya, amb accés per a tots els membres de la societat a través de la nova web de la SCCOT

Ha de ser el punt de partida de la Xarxa Catalana de Recerca en COT, amb actualització trimestral o hi hagi una presentació simplificada, senzilla i ràpida de les dades principals dels estudis

Adjuntem un arxiu amb informació més detallada i una plantilla d’incorporació de dades.

PDF downloadInformació PDF